Nieuws

9
dec

Wat als u met een restschuld zit en toch wilt verhuizen?

Er wordt veel gezegd en geschreven over de financiering van een restschuld uit verkoop van een eigen woning. Stel, u heeft een woning die zogenaamd ‘onder water’ staat. Dit betekent dat uw hypotheek hoger is dan de waarde van uw woning, dus bij verkoop zal er een restschuld ontstaan.

Uw gezin is groter geworden, uw inkomen is gestegen en u zou graag verhuizen naar een andere, grotere, woning. Helaas is er niet (voldoende) spaargeld om de restschuld te betalen, dus zou het mooi zijn als deze meegefinancierd wordt in de nieuwe hypotheek.

Omdat in 2014 een woningfinanciering niet hoger mag zijn dan 104% van de waarde van de woning, levert dit al snel een probleem op. Het is wel mogelijk een aparte lening af te sluiten, maar de last van deze lening wordt vaak zwaar meegeteld (2% van het krediet per maand) en verlaagt uw leencapaciteit. Daarnaast moet dit bedrag vaak in 10 jaar afgelost worden, waardoor de maandlast de eerste 10 jaar fors hoger is.

Nu zijn er diverse initiatieven ontwikkeld en nog in ontwikkeling om het financieren van restschuld voor meer mensen mogelijk te maken. Denk hierbij aan het financieren boven de maximale 104% van de marktwaarde om eventuele restschuld mee te financieren, aflossing in 20 of 30 jaar of het sluiten van een persoonlijke lening, waarbij de lasten getoetst worden op de daadwerkelijke maandlast. Maar ook binnen NHG zijn er inmiddels, zij het beperkt, mogelijkheden om een restschuld mee te financieren.

Belangrijke kanttekening is dat elke geldverstrekker hierin zijn eigen regels en beleid volgt. Er is dus geen generieke oplossing mogelijk. Het is voor u als klant van groot belang dat er maatwerk wordt geleverd en dat u samen met uw adviseur de (on)mogelijkheden bespreekt.

De Erkend Hypothecair Planner is, als specialist op dit gebied, bij uitstek geschikt om u door dit woud van regels te loodsen en voor u op heldere wijze in kaart te brengen wat uw mogelijkheden zijn.

Dus heeft u verhuisplannen en wilt u graag inzicht, ook als er sprake is van een restschuld, neem dan contact op met een Erkend Hypothecair Planner!

(Bron NVHP | Erkend Hypothecair Planner)