Nieuws

12
jun

CPB: economische groei versnelt

De Nederlandse economie groeit sneller dan eerder voorspeld. De groei trekt dit jaar aan naar 2 procent en komt volgend jaar uit op 2,1 procent, voorspelt het Centraal Planbureau woensdag. Het CPB ging in maart nog uit van een groei van 1,7 procent dit jaar.
Het CPB sluit zich daarmee aan bij ramingen van De Nederlandsche Bank, die maandag ook een groei van 2 procent voor dit jaar voorspelde. Volgens het CPB is het positieve beeld over de Nederlandse economie ,,in lijn met ontwikkelingen elders in Europa, waarbij de groeicijfers van Nederland aan de bovenkant van de bandbreedte zitten”.

Werkloosheid daalt
Ook met de werkgelegenheid gaat het als gevolg van de aantrekkende economie beter. De werkloosheid daalt dit jaar naar 7 procent. Dat zijn wel nog altijd 625.000 mensen. Volgend jaar daalt de werkloosheid verder naar 6,7 procent van de beroepsbevolking. De inflatie begint weer iets te stijgen en komt volgend jaar uit op 1,2 procent.

Het economisch herstel is ook goed voor de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort neemt verder af tot dit jaar 1,9 procent van de omvang van de Nederlandse economie en volgend jaar 0,8 procent. Door het economisch herstel heeft de staat meer belastinginkomsten en minder uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen.

Ook de staatsschuld zakt verder, naar 67,6 procent van het bruto binnenlands product dit jaar en 64,4 procent van het bbp volgend jaar. De Nederlandse economie heeft volgens deze voorspellingen van het CPB volgend jaar een omvang van 698 miljard euro.

Kamerfracties blij
Tweede-Kamerfracties reageren tevreden op de nieuwe voorspellingen van het CPB. De PvdA prijst het kabinet voor de genomen maatregelen, D66 spoort het kabinet aan juist nu meer te doen en hervormingen niet uit te stellen.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer zegt:. ,,Er was moed voor nodig om noodzakelijke maatregelen te nemen, maar de aanpak van het kabinet heeft Nederland weer sterker gemaakt. De PvdA wil dat het kabinet het belastingstelsel in het teken zet van meer werk en inkomen voor iedereen. Daarvoor is nu ook voldoende ruimte op de begroting.”

D66-Kamerlid Wouter Koolmees zegt dat het kabinet het dak moet repareren nu de zon schijnt en het belastingstelsel en het pensioenstelsel moet hervormen. ,,Niet vooruitschuiven, maar aanpakken. Dat is belangrijk voor meer banen en groei! Mijn boodschap aan het kabinet: neem ook als het goed gaat beslissingen en laat de komende twee jaar niet verloren gaan!”

VVD-Kamerlid Mark Harbers spreekt over ‘spectaculaire’ cijfers van het CPB. ,,De economie groeit nog harder dan gedacht, het aantal banen neemt toe en het overheidstekort daalt nog sneller. Daarmee zit Nederland in de kopgroep van Europa. Alle seinen staan op groen: de bedrijfsinvesteringen nemen toe, de woningmarkt zit in de lift en consumenten besteden weer meer. De VVD is zeer tevreden dat Nederland nu echt vooruit gaat en dat de inspanningen van de afgelopen jaren resultaat hebben.”

(Bron: AD, 10 juni 2015)