Nieuws

9
dec

Een nieuwe hypotheek: het financieren van een restschuld onder NHG

Bijna één op de drie woningen staat ‘onder water’. Dit betekent dat bij ongeveer 1,4 miljoen huishoudens de verwachte verkoopprijs van de woning lager is dan de hypotheek. Blijft u wonen waar u woont, dan is er verder niets aan de hand. Een restschuld ontstaat immers pas als u de woning gaat verkopen.

Of u uw woning in dat geval kunt verkopen en kunt verhuizen, hangt voornamelijk af van uw financiële situatie. Als u de resterende schuld, die ontstaat bij de verkoop, zelf kunt aflossen, is er uiteraard geen probleem. Maar ook als u de restschuld niet direct kunt terugbetalen, zijn er wellicht mogelijkheden. U heeft dan wel toestemming nodig van uw geldverstrekker om de woning te verkopen.

Heeft u een hypotheek onder Nationale Hypotheek Garantie? Dan is het, onder voorwaarden, mogelijk om de restschuld, die ontstaat bij de verkoop van de woning, weer mee te financieren in de nieuwe hypotheek bij de aankoop van een volgende woning. De restschuld dient in dat geval te worden gefinancierd door de geldverstrekker, waarbij de NHG-hypotheek op de verkochte woning was afgesloten. De lening voor de aankoop van de nieuwe woning en restschuld dienen tezamen afgesloten te worden, binnen één jaar na de verkoop van de woning. Onder Nationale Hypotheek Garantie dient de restschuld tenminste annuïtair te worden afgelost. Binnen welke periode dit deel afgelost dient te worden hangt af van uw inkomen. De rente over deze restschuld is maximaal 10 jaar aftrekbaar.

Om de restschuld mee te kunnen financieren dient de vorige woning verkocht te zijn. Is de vorige woning nog niet verkocht, maar zijn de ontbindende voorwaarden van de koop wél verstreken, dan wordt een restschuldfinanciering ook toegestaan, zelfs als de verkoop van de oude woning ná de aankoop van de nieuwe woning plaatsvindt! Diverse geldverstrekkers bieden ook voor een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie mogelijkheden om een restschuld mee te financieren, ieder hanteert hierbij andere voorwaarden en regels, dus maatwerk is geboden.

Uiteraard dienen de financieringslast van de lening voor de aankoop van de woning én de maandlast van de financiering van de restschuld te passen bij uw inkomen. Hoe weet u of dit in uw situatie mogelijk is? Tijdens het adviesgesprek met een Erkend Hypothecair Planner wordt uw financiële situatie bekeken en wordt beoordeeld of een eventuele restschuld in de nieuwe situatie kan worden meegefinancierd. Dit kan voorafgaand aan de verkoop van de woning al worden getoetst.

Het financieren van een restschuld kent veel haken en ogen. Verwacht dat u een restschuld en u wilt verhuizen? Neem dan direct contact op met de Erkend Hypothecair Planner. Deze specialist bekijkt met u uw situatie, geeft op begrijpelijke wijze uitleg en kan met de geldverstrekker overleggen welke mogelijkheden u heeft.

(Bron NVHP | Erkend Hypothecair Planner)